- terug naar boven -

Schooljaren 2021- 2022 en 2022-2023 !

Studieaanbod Tweede Graad


Inleiding

Het kiezen voor een studierichting in de tweede graad zal bepaald worden door je interesse en je mogelijkheden. In het schooljaar 2021-2022 wordt de vernieuwde structuur van het onderwijs doorgezet in het derde jaar. De aangeboden studierichtingen passen nu in een matrix die opgebouwd is met finaliteiten en domeinen of interessegebieden. Onze school biedt richtingen aan die erop gericht zijn om te kunnen doorstromen naar verdere studies aan het hogeschool of universiteit.

Derde jaar

Inleiding

Je kan op onze school vier studierichtingen volgen binnen de doorstroomfinaliteit: Grieks-Latijn, Latijn, Natuurwetenschappen en Moderne talen. Deze laatste studierichting kunnen we volgend schooljaar voor het eerst aanbieden. Een primeur!
De vier studierichtingen zorgen voor een brede algemene vorming en zijn voornamelijk theoretisch gericht. Ze zijn bestemd voor leerlingen met een sterk taalgevoel en/of een sterke interesse voor wiskunde en wetenschappen. Onze leerlingen worden heel graag uitgedaagd.

Lessentabel derde jaar

Vak Grieks-Latijn Latijn Moderne Talen Natuur-wetenschappen
Godsdienst 2 2 2 2
LO 2 2 2 2
Nederlands 4 4 5 4
Engels 2 2 3 3
Frans 3 3 5 4
Wiskunde 5 5 4 5
Aardrijkskunde 1 1 1 1
Geschiedenis 2 2 2 2
Maatschappelijke, economische en artistieke vorming 1 1 1 1
Biologie 1 1 1 2
Chemie 1 1 1 2
Fysica 1 1 1 2
Latijn 4 5 - -
Grieks 4 - - -
Communicatiewetenschappen - - 1 -
Complementair - 2 3 2
Totaal 32 32 32 32

Voor wie zijn deze richtingen bestemd?

Zoals gezegd, zijn de richtingen die het Sint-Franciscusinstituut aanbiedt vooral gericht naar jonge mensen die een sterke interesse hebben voor taal, cultuur, wiskunde en wetenschappen. Deze link geeft je een duidelijk profielbeschrijving bij alle richtingen die onze school en de zusterschool aanbieden.

Vierde jaar

Inleiding

In het schooljaar 2022-2023 wordt de modernisering van het onderwijs in het vierde jaar doorgevoerd.
Onze school biedt vier studierichingen aan binnen de doorstroomfinaliteit: Grieks-Latijn, Latijn, Moderne talen en Natuurwetenschappen.
Hieronder vind je reeds de lessentabellen voor het vierde jaar schooljaar 2022-2023.
Je zal merken dat het aantal lesuren per vak licht kan verschillen t.a.v. het derde jaar. Zo heeft de studierichting Grieks-Latijn 5 uur wiskunde in het vierde jaar ( t.a.v. 4 uur in het derde jaar) en heeft de studieriching Moderne Talen een nieuw vak in het vierde jaar nl. Duits. Het vak Maatschappelijke, economische en artistieke vorming valt voor alle aangeboden studierichtingen in het vierde jaar weg.

De lessentabel van het huidige studieaanbod voor het vierde jaar, vind je ook terug.

Lessentabel vierde jaar - schooljaar 2022-2023 (modernisering)

Vak Grieks-Latijn Latijn Moderne Talen Natuur-wetenschappen
Godsdienst 2 2 2 2
LO 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4
Engels 2 2 3 2
Frans 3 3 4 4
Duits - - 2 -
Wiskunde 5 5 4 5
Aardrijkskunde 1 1 1 1
Geschiedenis 2 2 2 2
Maatschappelijke, economische en artistieke vorming - - - -
Biologie 1 1 1 2
Chemie 1 1 1 2
Fysica 1 1 1 2
Latijn 4 5 - -
Grieks 4 - - -
Communicatiewetenschappen - - 2 -
Complementair - 3 3 4
Totaal 32 32 32 32

Lessentabel vierde jaar - schooljaar 2021-2022

Vak Grieks-Latijn A Grieks-Latijn B Latijn A Latijn B Wetenschappen
Godsdienst 2 2 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1
Biologie 1 1 1 1 2
Chemie 1 1 1 1 2
Duits 1 (1) 1 1 1
Engels 2 2 2 2 2 + 1
Frans 3 3 3 + 1 3 4
Fysica 1 1 1 1 2
Geschiedenis 2 2 2 2 2
Grieks 4 4 - - -
Informatica - - 1 1 1
Latijn 4 4 5 5 -
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4
Muzikale opvoeding - - 1 1 1
Plastische opvoeding - - - - -
Wiskunde 4 5 4 5 5
Complementair - - x x -
Totaal 32 32 + (1) 32 32 32

Verduidelijking bij deze lessentabel:

 • Grieks-Latijn: In de studierichting Grieks-Latijn krijg je 5 of 6 lestijden moderne vreemde talen (Frans, Engels, Duits).
  Wie kiest voor Grieks-Latijn A, heeft 4 lestijden wiskunde (leerweg 4).
  Wie kiest voor Grieks-Latijn B, heeft 5 lestijden wiskunde (leerweg 5).
 • Latijn: In de studierichting Latijn krijg je 6 of 7 lestijden moderne vreemde talen (Frans, Engels, Duits).
  Wie kiest voor Latijn A, heeft in het derde jaar 5 lestijden wiskunde (4 uur + 1 ondersteuningsuur) en in het vierde jaar 4 lestijden wiskunde (leerweg 4).
  Wie kiest voor Latijn B, heeft 5 lestijden wiskunde (leerweg 5).
 • Wetenschappen: In deze studierichting krijg je 6 lestijden wetenschappelijke vakken (biologie, chemie, fysica), 7 of 8 lestijden moderne vreemde talen (Frans, Engels, Duits). In het derde jaar heb je 6 lestijden wiskunde (5 uur + 1 ondersteuningsuur), in het vierde jaar 5 lestijden wiskunde.

Overzicht

Wil je meer info over het vernieuwde studieaanbod in de tweede graad? We nodigen je graag uit om onze infobrochures door te nemen.

Wil je algemene info over de te volgen studierichtingen in de tweede graad? Download de algemene brochure

Wil je de studieprofielen en lessentabellen nakijken per aangeboden richting? Download de brochure studiekeuze van 2 naar 3