Schooljaren 2021- 2022 en 2022-2023 !

Studieaanbod Eerste Graad


Eerste jaar

Inleiding

Voor het eerst naar de secundaire school? Wat betekent dit? Welke vakken heb je? Welke keuze kan ik maken op het Sint-Franciscusinstituut? Dit introducerend filmpje biedt je een antwoord op je vragen.

Lessentabel 1A

Het lessenpakket van 1A bestaat uit 27 uur algemene vorming en 5 uur differentiatie.

In onze school noemen we de uren differentiatie “wegwijzers”. Je kan kiezen tussen 5 uur Latijn (voor het volledige schooljaar) of voor 2 wegwijzers van 4 uur in combinatie met het groei-uur. Voor de wegwijzers werken we samen met onze zusterschool Stella Matutina. Je kan 1 wegwijzer in het Sint-Franciscusinstituut volgen (d.i. de wegwijzer Taal en Cultuur).

De andere wegwijzer volg je gedurende een semester in Stella Matutina. Met de wegwijzers ontdek je je interesses om een goede keuze te maken voor een basisoptie in het 2de jaar.
Wil je meer informatie over de inhoud van de wegwijzers: klik dan hier.

Pakket Algemene vorming

Vak Aantal lesuren / week
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Mens en samenleving 2
Frans 3
Engels 1
Nederlands 4
Wiskunde 4
Beeld 2
Techniek 2
Natuurwetenschappen 2
Aardrijkskunde 2
Totaal 27

Keuzegedeelte

Wegwijzer Vakken
Latijn Latijn 5
STEM STEM-wetenschappen 3 Rekentechnieken 1 *
Voeding en horeca Kooktechnieken 2 Voedingstechnieken 2 *
Maatschappij & welzijn Maatschappij & welzijn 2 Creatief atelier 2 *
Toerisme & Communicatie Toerisme 2 Communicatietechnieken 2 *
Taal en Cultuur Taal 2 Cultuur 2 *
Totaal 5
  • * Alle richtingen ’wegwijzer 4’ bevatten een extra groei-uur
  • * In het groeiuur kan je nieuwe uitdagingen aangaan voor de vakken Frans, Nederlands, wiskunde of kan je tijd nemen om deze vakken bij te werken.

Verduidelijking bij de wegwijzers:

Wil je meer informatie over de inhoud van de wegwijzers: klik dan hier.

Tweede jaar A

Inleiding

Welke keuze moet je maken naar een tweede jaar? Dit introfilmpje toont je alle keuzemogelijkheden in het tweede jaar A die onze school en onze zusterschool aanbieden.

Het lessenpakket van het tweede leerjaar A bestaat uit 25 uur algemene vorming. Dit is voor alle leerlingen in het tweede jaar hetzelfde pakket.
Bovenop de algemene vorming kies je voor een basisoptie. In het Sint-Franciscusinstituut wordt de basisoptie ingevuld met Latijn, Grieks-Latijn en Moderne talen en wetenschappen. Elke basisoptie kent ook enkele uren differentiatie. Wil je weten hoe deze basisopties ingevuld worden op onze school? We geven het woord aan de vakleerkrachten.

  • Basisoptie Klassieke talen: Latijn of Grieks-Latijn
  • Basisoptie Moderne talen - wetenschappen:


Wil je weten welke basisoptie je kan volgen in de zusterschool Stella Matutina:

Lessentabel 2A

Lessenpakket Algemene vorming

Vak Aantal lesuren / week
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Frans 3
Engels 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Techniek 2
Natuurwetenschappen 1
Aardrijkskunde 2
Muziek 2
Totaal 25

Basisopties: 5 uur

Klassieke talen: Latijn Grieks- Latijn
Latijn 5 4
Grieks - 3 *
Moderne Talen en wetenschappen (2 mogelijkheden)
2 uur talen 3 uur wetenschappen
3 uur talen 2 uur wetenschappen
  • * de drie uren Grieks bestaan uit 1 uur uit de basisoptie, 1 uur differentiatie en 1 extra uur

Differentiatie: 2 uur

De school kiest ervoor om in het tweede jaar 1 van de 2 lestijden differentiatie te gebruiken voor de realisatie van de doelen van het leerplan ICT. De andere lestijd zal ingezet worden voor remediëring of verdieping (Frans, Engels, Nederlands, wiskunde), voor leren leren of voor Grieks (in de basisoptie Klassieke talen Grieks-Latijn).