- terug naar boven -

Schooljaren 2021- 2022 en 2022-2023 !

Studieaanbod Derde Graad


Inleiding

Afhankelijk van de voorkennis, de interesse, de capaciteiten en de latere toekomstperspectieven in het hoger onderwijs zal de leerling bewust kunnen kiezen uit de verschillende aangeboden studierichtingen. Het aantal lestijden en de vakinhoud bepalen de eigenheid van deze studierichtingen.

De lessentabellen van de derde graad bestaan uit 3 delen: ze omvatten vakken die behoren tot de basisvorming (= vakken die verbonden zijn aan een ASO-richting), vakken die behoren tot het fundamentele gedeelte (= vakken die expliciet verbonden zijn aan de richting) en vakken die tot het complementaire gedeelte of de vrije ruimte behoren.

In onderstaande lessentabellen van de derde graad vind je de uren ‘vrije ruimte’ terug, verschillend per studierichting. Ze worden aangeduid met 1 sterretje.
Elke school heeft de vrijheid om de invulling van de uren te kiezen: deze kunnen besteed worden aan bestaande vakken, maar ook aan vakoverschrijdende thema’s, projecten, seminarie of nieuwe vakken.
Elke richting van de derde graad heeft op onze school 2 uur seminarie binnen de vrije ruimte.

Opmerking: de lessentabellen van het vijfde en zesde jaar vertonen kleine verschillen.

Hierbij willen we duidelijk maken dat deze lessentabellen van toepassing zijn tot en met het schooljaar 2022 -2023.

Vijfde jaar

Lessentabel 5de jaar

Vak Grieks-Latijn Latijn-moderne talen Latijn-wetenschappen Latijn-wiskunde Moderne talen-wetenschappen A Moderne talen-wetenschappen B
Godsdienst 2 2 2 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 2 1 2 2
Natuurwetenschappen 2 2 - - - -
Biologie - - 1 1 2 1
Chemie - - 2 1 2 2
Duits 1 (*) 2 - 1 (*) 2 2
Engels 2 3 2 2 3 3
Esthetica 1 1 1 1 1 -
Frans 3 4 3 3 4 3
Fysica - - 2 1 2 2
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2
Grieks 4 - - - - -
Latijn 4 4 4 4 - -
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4
Wiskunde 3 3 4 6 4 6
Project taal - 1 (*) - - - -
Seminarie 2 (*) 2 (*) 2 (*) 2 (*) 2 (*) 2 (*)
Totaal 33 33 33 33 33 33

Voor de invulling van de 2 uren seminarie kiezen de leerlingen 2 uur wiskunde of 1 vak uit keuze 1 en 1 vak uit keuze 2

seminarie 2 uur Grieks-Latijn Latijn-moderne talen Latijn-wetenschappen Latijn-wiskunde Moderne talen-wetenschappen A Moderne talen-wetenschappen B
Wiskunde richting 3u/4u * * * - * -
Wiskunde richting 6u - - - * - -
seminarie keuze 1 Grieks-Latijn Latijn-moderne talen Latijn-wetenschappen Latijn-wiskunde Moderne talen-wetenschappen A Moderne talen-wetenschappen B
Spaans * * * * * *
Lichamelijke opvoeding * * * * * *
Fysica - - - * - -
 • opmerking: aan het seminarie lichamelijke opvoeding zijn extra kosten verbonden.
seminarie keuze 2 Grieks-Latijn Latijn-moderne talen Latijn-wetenschappen Latijn-wiskunde Moderne talen-wetenschappen A Moderne talen-wetenschappen B
Economie * * * * * *
Literatuur/drama * * * * * *
Biologie - - * * * *

Verduidelijking bij de seminaries van het 5de jaar:

 • Seminarie Economie:
  Wie kiest voor het seminarie economie wil zijn economische kennis uitbreiden. Aan de hand van praktische studies, enkele theoretische lessen en lezingen krijg je meer inzicht in de economische wereld. We laten je de verschillende domeinen van de bedrijfswereld ontdekken. We brengen je een aantal beginselen bij van boekhouding, kosten-batenanalyse, financiële planning, analyse van een jaarrekening…. We kijken binnen bij ondernemingen en maken samen kennis met hun strategisch beleid, beleid voor marketing, aan- en verkoop, personeel, productie… Maar we zullen je ook tonen dat er verschillende marktvormen bestaan en dat je als onderneming rekening moet houden met veel wisselwerkingen op de markt. De economische kennis toepassen op je persoonlijke leefwereld gaan we zeker niet uit de weg.
 • Seminarie Spaans
 • Seminarie Lichamelijke opvoeding
 • Seminarie Meesterwerken uit de literatuur: Wie kiest voor dit seminarie, houdt van lezen en wil leeservaringen uitwisselen met medeleerlingen. In dit vak zullen diverse schrijvers en hun werk besproken worden. Sommige namen van schrijvers zullen je bekend in de oren klinken, andere zullen helemaal nieuw zijn, maar hun werk is zeker de moeite waard om te ontdekken. Openstaan voor literatuur uit andere tijden, uit andere taalgebieden en uit andere culturen helpt je om de universele mens te ontdekken.
 • Seminarie Wetenschappen:
  In het seminarie wetenschappen wordt de leerstof bijgewerkt zodat het niveau van de richting met component wetenschappen wordt bereikt. Het uitgebreid inoefenen van de geziene leerstof en het verder ontwikkelen van de praktische vaardigheden staan centraal. Ook oefensessies rond meerkeuzevragen, naar analogie van de olympiades en toelatingsexamen geneeskunde, komen aan bod.
 • Seminarie Wiskunde 3u/4u:
  Het seminarie wiskunde 3-4 kan gekozen worden als aanvulling voor de richtingen met 3 of 4 uur wiskunde. In dit seminarie worden in het vijfde jaar volgende onderwerpen behandeld: lineaire programmering, complexe getallen, irrationale functies, goniometrische vergelijkingen en ongelijkheden, determinanten en bespreken van stelsels. In het zesde jaar voorzien we de hierna volgende onderwerpen: inverse van een matrix, kegelsneden (grondige studie van de parabool, de ellips en de hyperbool), krommen in parametervorm, ruimtemeetkunde (punten, rechten en vlakken) en eenvoudige differentiaalvergelijkingen.
 • Seminarie Wiskunde 6u:
  Het seminarie wiskunde 6 kan gekozen worden als aanvulling voor de richting met 6 uur wiskunde. In het vijfde jaar bestudeer je lineaire programmering, meetkundige plaatsen (vlakke meetkunde), logica en bewijsmethoden in de wiskunde, modulorekenen, coderen en decoderen en beveiligen, reeksen. In het zesde jaar leer je over krommen in parametervorm, vectorruimten, lineaire afbeeldingen, kegelsneden (grondige studie parabool, ellips en hyperbool) en elementaire differentiaalvergelijkingen.

Zesde jaar

Lessentabel 6de jaar

Vak Grieks-Latijn Latijn-moderne talen Latijn-wetenschappen Latijn-wiskunde Moderne talen-wetenschappen A Moderne talen-wetenschappen B
Godsdienst 2 2 2 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1
Natuurwetenschappen 2 2 - - - -
Biologie - - 2 1 2 2
Chemie - - 2 1 2 2
Duits 1 (*) 2 - 1 (*) 2 2
Engels 2 3 2 2 3 3
Frans 3 4 3 3 4 3
Fysica - - 2 1 2 2
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2
Grieks 4 - - - - -
Latijn 4 4 4 4 - -
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4
Wiskunde 3 3 4 6 4 6
Project taal - 1 (*) - - - -
Seminarie 2 (*) 2 (*) 2 (*) 2 (*) 2 (*) 2 (*)
Totaal 32 32 32 32 32 33

Voor de invulling van de 2 uren seminarie kiezen de leerlingen 2 uur wiskunde of 1 vak uit keuze 1 en 1 vak uit keuze 2

seminarie 2 uur Grieks-Latijn Latijn-moderne talen Latijn-wetenschappen Latijn-wiskunde Moderne talen-wetenschappen A Moderne talen-wetenschappen B
Wiskunde richting 3u/4u * * * - * -
Wiskunde richting 6u - - - * - -
seminarie keuze 1 Grieks-Latijn Latijn-moderne talen Latijn-wetenschappen Latijn-wiskunde Moderne talen-wetenschappen A Moderne talen-wetenschappen B
Spaans * * * * * *
Literatuur * * * * * *
Lichamelijke opvoeding * * * * * *
Fysica - - - * - -
 • opmerking: aan het seminarie lichamelijke opvoeding zijn extra kosten verbonden.
seminarie keuze 2 Grieks-Latijn Latijn-moderne talen Latijn-wetenschappen Latijn-wiskunde Moderne talen-wetenschappen A Moderne talen-wetenschappen B
Economie * * * * * *
Fotografie/film * * * * * *
Chemie - - - * - -

Verduidelijking bij de seminaries van het 6de jaar:

 • Seminarie Film en fotografie:
  n dit seminarie bekijken we de bouwstenen van de filmtaal en bijhorende filmtechnieken. We schetsen deze beeldtaal via een theoretisch kader (de filmische en narratieve laag) waaraan steeds praktische oefeningen verbonden zijn. Aansluitend leren we op een praktijkgerichte manier meer te halen uit onze digitale fotocamera zonder hiervoor de automatische stand te gebruiken. Via uitdagende (basis)oefeningen en creatieve fototechnieken leren we mooie composities vast te leggen op beeld. Met digitale fotobewerking optimaliseren of verbeteren we deze beelden. De cursus is interactief opgebouwd en houdt rekening met de interesses van de deelnemers.
 • Seminarie Spaans: Wie geen Spaans heeft in het vijfde jaar, kan dit seminarie volgen in het zesde jaar, op voorwaarde dat de gemiste leerstof zo snel mogelijk wordt bijgewerkt.
 • Seminarie Economie: Wie geen economie heeft in het vijfde jaar, kan dit seminarie volgen in het zesde jaar.
 • Seminaries chemie en fysicia: In deze seminaries bereiden we de leerlingen o.a. voor op het toelatingsexamen (tand)arts.