Ons educatief overzicht

Ontdek ons Studieaanbod

Je staat op het punt je eerste stappen te zetten in het secundair onderwijs.
Graag stellen we je het studieaanbod voor in onze scholen, het Sint-Franciscuscusinstituut en Stella Matutina.

Hiernaast ziet u een overzicht. Voor de eerste en tweede graad wordt het studieaanbod getoond van beide scholen. Het studieaanbod van de derde graad is toegespitst op het aanbod in onze school, het Sint-Franciscusinstituut. Zoals je weet, wordt het secundair onderwijs momenteel stapsgewijs hertekend. In onze scholen heb je verschillende mogelijkheden om jouw talenten te ontdekken.

Het studieaanbod van de eerste graad is oriënterend. Dit wil zeggen dat je naast een algemene vorming ook de tijd krijgt om disciplines zoals taal, wetenschappen, koken, ... te verkennen of zelfs te versterken.

Het studieaanbod van de tweede graad is gebaseerd op een nieuw model, de zogeheten matrix. Deze matrix omvat 8 studiedomeinen en gaat uit van 3 finaliteiten. Met dit laatste wordt duidelijk aangegeven waarop je wordt voorbereid: doorstromen naar het hoger onderwijs, naar de arbeidsmarkt of beide. Als je doorscrolt naar 'tweede graad' vind je meer uitleg over deze matrix. De modernisering zal volgend schooljaar 2021-2022 doorgevoerd worden in het derde jaar. In het schema zie je de studierichtingen binnen de 8 studiedomeinen of interessegebieden die onze scholen aanbieden. Alle studierichtingen die onze school (SFO) aanbiedt, bereiden onze leerlingen voor op een vlotte doorstroom naar het hoger onderwijs ('finaliteit doorstroom').

Leerlingen die volgend schooljaar naar het vierde jaar overgaan, hebben nog de maken met de meer vertrouwde structuur. Dit geldt ook voor onze leerlingen van de derde graad.
Vanaf het schooljaar 2023-2024 zal de nieuwe structuur ook doorgevoerd worden in de derde graad. Een overzicht van de opties in het nieuwe systeem vindt u in het vernieuwde studieaanbod van de derde graad .

Hieronder vind je meer uitleg over het studieaanbod per graad. De icoontjes geven aan op welke school je de richtingen kunt volgen. In de eerste graad werken we heel nauw samen met onze zusterschool Stella Matutina. Studieprofielen, lessentabellen, introductiefilmpjes, ... vind je terug door te klikken op de betreffende studierichtingen.

Succes en tot gauw!

Studiemogelijkheden eerste graad

Eerste Graad

Stap je volgend schooljaar in de eerste graad van het secundair onderwijs? Wat betekent dit? Je zal de keuze moeten maken tussen een eerste leerjaar A of een eerste leerjaar B. Klik op onderstaande titels om meer informatie te krijgen. Naast de lessentabellen, vind je er introductiefilmpjes over het eerste leerjaar en tweede leerjaar.
Om meer te weten over de studiekeuze in het tweede leerjaar laten we de vakleraren uitleggen voor wie de richtingen bestemd zijn.

Eerste leerjaar A

  • 27 uur Algemene Vorming
  • 5 uur differentiatie

Eerste leerjaar B

  • 27 uur algemene vorming
  • 5 uur gepersonaliseerd leertraject

Tweede leerjaar B

Bekijk het studieoverzicht van de modernisering van de eerste graad!

Indien je meer informatie wil over ons vernieuwd studieaanbod, nodigen we je uit om onze infobrochure door te nemen.

Download de brochure

Studiemogelijkheden tweede graad

Tweede Graad

Op basis van je interesse en capaciteiten kies je een richting in de tweede graad. De basisoptie van het tweede jaar is hierbij niet bepalend met uitzondering van klassieke talen. In het schooljaar 2021-2022 starten we met de nieuwe structuur in het derde jaar.
Hoe moet je de vernieuwde structuur van de tweede graad bekijken?

We geven enige duiding bij deze structuur:
De overheid heeft er voor gekozen om alle studierichtingen van de 2de en 3de graad vast te leggen in een matrix. Die matrix is opgebouwd uit studiedomeinen en finaliteiten (zie schema onder deze tekst).
Er zijn 8 studiedomeinen of interessegebieden. Onze scholen bieden 4 van de 8 domeinen aan.
Verder onderscheiden we drie finaliteiten. Deze finaliteiten geven aan wat je na het secundair onderwijs kan doen.
Je hebt de arbeidsmarktfinaliteit die gericht is op de doorstroom naar de arbeidsmarkt, de doorstroomfinaliteit die gericht is op de doorstroom naar hoger onderwijs en je hebt de dubbele finaliteit die gericht is op de arbeidsmarkt én doorstroom naar het hoger onderwijs.

De matrix ziet er als volgt uit:
Overzicht Studieaanbod

Elke richting van de tweede en derde graad krijgt een plaats in deze matrix. De meeste richtingen hebben een specifieke plaats in de matrix: we vinden ze terug in een bepaalde finaliteit én in een bepaald studiedomein. Een aantal studierichtingen vinden we terug in meerdere studiedomeinen. Dit laatste maakt weinig uit want de inhoud van de studierichting blijft dezelfde.

Welke studierichtingen bieden onze scholen aan in de tweede graad?

Hieronder zie je een overzicht met het aanbod van onze scholen in de tweede graad. Een icoon geeft aan in welke school de studierichting wordt aangeboden. Het icoon duidt het Sint-Franciscusinstituut aan, het Stella Matutina wordt afgebeeld als .
Zo biedt onze school, het Sint-Franciscusinstituut een studierichting aan binnen het domein "STEM "nl. Natuurwetenschappen en drie studierichtingen binnen het interessedomein "Taal en Cultuur" nl. Grieks-Latijn, Latijn en de nieuwe richting Moderne Talen.
Door op de titel van elke richting te klikken, krijg je meer informatie over de richting en vind je de lessentabel.

Maatschappij en welzijn

Voeding en horeca

Studieaanbod Derde Graad

Derde graad

De modernisering van het onderwijs zal pas in het schooljaar 2023-2024 worden doorgevoerd in de derde graad. De studierichtingen worden dan scherper geprofileerd en zijn inhoudelijk fijnmaziger. Wil je reeds meer weten over ons toekomstig studieaanbod in de derde graad? Hieronder vind je reeds een overzicht. De logo's voor elke studierichting geven aan in welke school je de studierichting kan volgen.

De lessentabellen en keuzes die de leerlingen in de huidige derde graad (tot en met het schooljaar 2022 - 2023) kan je op volgende link terugvinden: Lessentabellen derde graad

Bekijk het overzicht van de modernisering van de tweede en derde graad!

Indien je meer informatie wil over ons vernieuwd studieaanbod, nodigen we je uit om onze infobrochure door te nemen.

Download de brochure