Sport

sport op school


Na schooltijd is er gelegenheid om te sporten:
- netbal voor de eerste graad
- volleybal voor de tweede en derde graad
- voetbal (voor iedereen) : wordt gecoacht door oudere leerlingen en leerkrachten.
- basketbal
- tafeltennis

Deze activiteiten worden door sportieve leerkrachten en door leerlingen georganiseerd.
Dat we met 'Sport op school' bezig zijn, bewijzen de vele activiteiten die intra muros en extra muros worden georganiseerd.
Wat trachten we te bereiken:
- Het stimuleren van sport en beweging bij onze jongeren.
- Het aanmoedigen van niet alleen het competitieve maar ook recreatieve sporten.
- Het verhogen van de betrokkenheid van de leerlingen bij de sportactiviteiten : zelf ploegen samenstellen, zelf de scheidsrechtersfunctie opnemen, enz.


Regelmatig vinden er competities plaats in de school zelf.

Ook neemt ons sportief talent deel aan allerlei wedstrijden georganiseerd buiten de school : zwem- , voetbalwedstrijden, joggings,... De data van deze elementen zijn terug te vinden in de kalender (op het leerplatform en in de turnzaal).

Naast de sportdagen organiseert de school tweejaarlijks een jogging voor de leerlingen van de ganse school. Een waar evenement.
Regelmatig worden fotoreportages van sportevenementen gepubliceerd op deze website. We verwijzen graag naar de rubriek 'activiteiten' - 'reportages'.

sport op school

Terug naar boven