Peter-meterproject

petermeter


Het idee om oudere leerlingen in te schakelen bij de opvang van de eerstejaars werd in het schooljaar 2007-2008 enthousiast onthaald door de toenmalige vijfdejaars. Het startsein voor het peter-meterproject was daarmee gegeven. De grote uitdaging bestond erin het juiste concept te vinden voor deze begeleiding van de jongsten.

Onze abituriënten herinnerden zich zelf nog goed hoe het was om als 12-jarige naar de "grote" school te gaan. Nieuwe gezichten, nieuwe lokalen, nieuwe regeltjes, nieuwe klasgenoten, elk uur een andere leerkracht … Kortom, als nieuwe leerling krijg je heel wat te verwerken en heb je heel wat vragen. De leerkrachten doen hun uiterste best om het je allemaal uit te leggen maar toch is hier ook voor oudere leerlingen een taak weggelegd. Ze kunnen een aanspreekpunt zijn en jongere leerlingen wegwijs helpen maken op onze school. Zij kunnen advies geven. Zo geven zij een stukje van de schoolcultuur door en werken zij mee aan de realisatie van het opvoedingsproject van de school.

Samen met de leerkrachten lichamelijke opvoeding werken de zesdejaars een sport-en spelactiviteit uit.

Voor onze zesdejaars is dit een zeer goede oefening in het leren opnemen van verantwoordelijkheid. Wij ondervinden dat de peters en meters als "thermometers" fungeren. Spanningen in een groep worden snel waargenomen en waar mogelijk zoeken peters/meters naar een oplossing. Bij ernstige moeilijkheden brengen zij de leerkrachten op de hoogte.

Terug naar boven