Peter-meterproject

petermeter


Het idee om oudere leerlingen in te schakelen bij de opvang van de eerstejaars werd in het schooljaar 2007-2008 enthousiast onthaald door de toenmalige vijfdejaars. Het startsein voor het peter-meterproject was daarmee gegeven. De grote uitdaging bestond erin het juiste concept te vinden voor deze begeleiding van de jongsten. In mei 2008 staken de geïnteresseerde leerlingen en coördinatoren de koppen bij elkaar om de krijtlijnen van het project uit te tekenen.

Onze abituriënten herinnerden zich zelf nog goed hoe het was om als 12-jarige naar de "grote" school te gaan. Nieuwe gezichten, nieuwe lokalen, nieuwe regeltjes, nieuwe klasgenoten, elk uur een andere leerkracht … Kortom, als nieuwe leerling krijg je heel wat te verwerken en heb je heel wat vragen. De leerkrachten doen hun uiterste best om het je allemaal uit te leggen maar toch ook voor oudere leerlingen is hier een taak weggelegd. Ze kunnen een aanspreekpunt zijn en jongere leerlingen wegwijs helpen maken op onze school. Zij kunnen advies geven. Zo geven zij een stukje van de schoolcultuur door en werken zij mee aan de realisatie van het opvoedingsproject van de school.

Elke klas van het eerste jaar heeft een groepje peters en meters. Samen met de leerkrachten lichamelijk opvoeding, werken de zesdejaars een sport-en spelactiviteit uit voor de eerste schooldag. In het eerste trimester roepen zij hun kornuiten regelmatig bijeen voor een groepsbevorderende activiteit tijdens de middagpauze.

Voor onze zesdejaars is dit een zeer goede oefening in het leren opnemen van verantwoordelijkheid. Wij ondervinden dat de peters en meters als "thermometers" fungeren. Spanningen in een groep worden snel waargenomen en waar mogelijk zoeken peters/meters naar een oplossing. Bij ernstige moeilijkheden brengen zij de leerkrachten op de hoogte.

Intussen zijn we niet langer aan ons proefstuk toe. De peter-meter-groepen blijven zich met veel enthousiasme en energie inzetten voor hun "pupillen". De band tussen de jongsten en sommige peters en meters is heel hecht. Tijdens de recreaties is het geen ongewoon beeld dat eerstejaars vol vuur en vlam de gebeurtenissen van die dag delen met hun peter of meter.

Terug naar boven