Info De Panne

Het aftellen naar onze driedaagse in De Panne kan beginnen.

Uiteraard zijn jullie nieuwsgierig. Hieronder vind je dan ook info over je bestemming, over het programma en over allerlei praktische zaken.
We houden u tijdens de driedaagse op de hoogte via de facebookpagina en de website van de school

Onze bestemming


De Panne is gelegen in het hartje van de Westhoek en is de meest westelijke badplaats van de Vlaamse kust, grenzend aan Frankrijk. De Panne is bijzonder rijk aan natuurgebieden ( 1/3 van alle duinen aan de Vlaamse kust): het staatsnatuurreservaat De Westhoek, de Houtsaegerduinen en het Calmeynbos. Het strand is bij eb het breedste van de hele kust en heeft geen golfbrekers.

Onze verblijfplaats, J-Club, is prachtig gelegen aan de rand van de Oosthoekduinen en het Calmeynbos.

Ons programma


We zorgen voor een mix van sport, spel, toneel en workshops. In samenwerking met De Nachtegaal wagen we ons aan een heuse kustexploratie. De aangeboden activiteiten werden gekozen in functie van de leerplannen voor de vakken natuurwetenschappen en aardrijkskunde. Op het programma staat o.a. een biotoopstudie. Wat maakt een bos tot een "echt" bos? Welke verschillen zijn er met een park of duinen? Aan de hand van een aantal metingen, determinatieopdrachten, onderzoeken en gericht veldwerk proberen we een antwoord te vinden. Tevens gaan we na welke impact de mens heeft op het leven in en de ontwikkeling van een bos. Via een zoektocht in de permanente tentoonstelling van De Nachtegaal leren we nog veel meer over het leven in zee, op strand en in de duinen.

Tijdens de sportactiviteiten kan je je persoonlijke grenzen verleggen, maar verwachten we ook je inzet voor samenwerkingsopdrachten. Daarnaast hebben we nog heel wat in petto: een quiz, toffe spelen, een vrij podium waar jullie de show kunnen stelen, …

Bovenal willen we elkaar beter leren kennen en als een (h)echte groep terugkomen!

Wat mee te nemen?


Kledij

In elk geval kledij die vuil mag worden!


ToiletgeriefSchoeiselAllerlei


Zorg ervoor dat je kledij voorzien is van je naam en dat alles in één valies of zak kan die je zelf kan dragen!


In je rugzak voor onderweg(op de bus)


Leerlingen kunnen zelf voeding meebrengen omwille van allergie of intolerantie. Indien deze voeding koel moet bewaard worden, vragen wij u om deze in een koeltas met naam op aan één van de leerkrachten af te geven bij het vertrek.

Wat heb je niet nodig?


Gezonde gewoontesGoede afspraken maken goede vrienden

Tijdens ons verblijf leef, eet, speel, lach en sport je drie dagen intens samen met je medeleerlingen en leerkrachten. Om een perfect verloop te garanderen en om het verblijf voor iedereen leuk te maken, kunnen we niet anders dan een aantal regels af te spreken.


Als de leerlingen bewust deze richtlijnen negeren of zich schuldig maken aan roekeloos gedrag, kunnen de begeleiders niet verantwoordelijk geacht worden voor de eventuele gevolgen. In deze situatie kan de schoolverzekering niet aangesproken worden.

Vertrek en aankomst

Vertrek
Woensdagmorgen 21/09: aanwezig met bagage tussen 7.15 u en 7.30 u.
We passen het kiss and ride-principe toe om chaos op te parking te vermijden : u rijdt de parking op, u neemt de bagage uit de wagen en plaatst die in de laadruimte van de bus, u neemt afscheid en u rijdt door. Wij rekenen op uw stiptheid.

Aankomst
Vrijdagavond 23/09: aankomst voorzien tussen 17u30 en 18u.
Bij ernstige vertraging verwittigen we via de facebookpagina van de school en kunnen de leerlingen telefonisch contact opnemen met hun ouders.

Verblijfplaats J-Club - Blauwe Distelweg 2 - 8660 De Panne - 058/41.23.41 - www.j-club.be