Wijziging aankoop uniform


We zijn een uniformschool. Vanaf het schooljaar 2016-2017 zullen we op een andere manier de aankoop van de uniformstukken regelen. Meer info vind je op in de rubriek uniform.

Terug naar boven