Lessentabellen


Eerste graad

Lessentabel 1A

Het lessenpakket van 1A bestaat uit 27 uur algemene vorming en 5 uur differentiatie.

In het Sint-Franciscusinstituut wordt de differentiatie ingevuld met 4 uur Latijn en 1 uur atelier.
Elke leerling zal in de loop van het schooljaar 2 ateliers kunnen kiezen. Voor meer info over de ateliers klik je op deze link.

EERSTE JAAR Sint-Franciscusinstituut - schooljaar 2019-2020
Algemene vorming: 27 uur
Vakken 1ste leerjaar A met keuzegedeelte LATIJN
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Mens en samenleving 2
Frans 3
Engels 1
Nederlands 4
Wiskunde 4
Beeld en muziek 2
Techniek 2
Natuurwetenschappen 2
Aardrijkskunde 2
Totaal 27

Keuzegedeelte: 5 uur
Vakken 1ste leerjaar A met keuzegedeelte LATIJN
Latijn 4
Atelier 1
Totaal 5

Verduidelijking bij Atelier:

Elke leerling van het eerste jaar kan 2 ateliers kiezen gedurende het schooljaar. Er is keuze tussen:

 • Atelier Marco Polo
 • Atelier Olympos
 • Atelier Gobelijn
 • Atelier Argus
 • Atelier Kunst- en Muziekkriebels
 • Atelier Expressiepolis
Voor meer info over de ateliers klik je op deze link.


<
TWEEDE JAAR Sint-Franciscusinstituut - schooljaar 2019-2020
Vakken 2de leerjaar
GRIEKS-LATIJN
2de leerjaar
LATIJN
2de leerjaar
MODERNE WETENSCHAPPEN
Godsdienst 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1
Natuurwetenschappen 1 1 1
Engels 2 2 2
Frans 3 4 4
Geschiedenis 2 2 2
Grieks 4 - -
Latijn 4 5 -
Lichamelijke opvoeding 2 2 2
Muzikale opvoeding 1 1 1
Nederlands 4 5 5
Plastische opvoeding - - -
Socio-economische initiatie - - 2
Techniek 2 2 2
Wetenschappelijk werk - - 3
Wiskunde 4 5 5
Informatica geïntegreerd in de diverse vakken
Totaal 32 32 32

Terug naar boven


Tweede graad

Het kiezen voor een studierichting in de tweede graad zal bepaald worden door de interesse en de mogelijkheden van de student. Alhoewel de basisvorming gelijk blijft worden er toch andere klemtonen gelegd. Deze verschillen worden bepaald door het aantal lestijden en de vakinhoud. De keuze voor een bepaalde richting vormt ook de basis voor de oriëntatie in de derde graad.

DERDE JAAR VIERDE JAAR
Vakken Grieks-Latijn A Grieks-Latijn B Latijn
A
Latijn
B
Wetenschappen

Grieks-Latijn A Grieks-Latijn B Latijn
A
Latijn
B
Wetenschappen

Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Biologie 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
Chemie 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
Duits - - - - - 1 (1) 1 1 1
Engels 2 2 2 + 1(*) 2 + 1(*) 3 2 2 2 2 2 + 1(*)
Frans 3 3 3 3 4 3 3 3 + 1(*) 3 4
Fysica 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Grieks 4 4 - - - 4 4 - - -
Informatica - - 1 1 1 - - 1 1 1
Latijn 4 4 5 5 - 4 4 5 5 -
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Muzikale opvoeding - - - - - - - 1 1 1
Plastische opvoeding 1 - 1 1 1 - - - - -
Wiskunde 4 5 4 + 1(*) 5 5 + 1(*) 4 5 4 5 5
Complementair * * * * *
Totaal 32 32 32 32 32 32 32 + (1) 32 32 32

Verduidelijking:

 • Grieks-Latijn
  In de studierichting Grieks-Latijn krijg je 5 of 6 lestijden moderne vreemde talen (Frans, Engels, Duits).
  Wie kiest voor Grieks-Latijn A, heeft 4 lestijden wiskunde (leerweg 4).
  Wie kiest voor Grieks-Latijn B, heeft 5 lestijden wiskunde (leerweg 5).
 • Latijn
  In de studierichting Latijn krijg je 6 of 7 lestijden moderne vreemde talen (Frans, Engels, Duits).
  Wie kiest voor Latijn A, heeft in het derde jaar 5 lestijden wiskunde en in het vierde jaar 4 lestijden wiskunde (leerweg 4).
  Wie kiest voor Latijn B, heeft 5 lestijden wiskunde (leerweg 5).
 • Wetenschappen In deze studierichting krijg je 6 lestijden wetenschappelijke vakken (biologie, chemie, fysica), 7 of 8 lestijden moderne vreemde talen (Frans, Engels, Duits).
  In het derde jaar heb je 6 lestijden wiskunde (5 uur + 1 ondersteuningsuur), in het vierde jaar 5 lestijden wiskunde.

Terug naar boven


Derde graad

Afhankelijk van de voorkennis, de interesse, de capaciteiten en de latere toekomstperspectieven in het hoger onderwijs zal de student bewust kunnen kiezen uit de verschillende aangeboden studierichtingen. Het aantal lestijden en de vakinhoud bepalen de eigenheid van deze studierichtingen.

De lessentabellen van de derde graad bestaan uit 3 delen: ze omvatten vakken die behoren tot de basisvorming (= vakken die verbonden zijn aan een ASO-richting), vakken die behoren tot het fundamentele gedeelte (= vakken die expliciet verbonden zijn aan de richting) en vakken die tot het complementaire gedeelte of de vrije ruimte behoren.

In onderstaande lessentabellen van de derde graad vindt u de uren 'vrije ruimte' terug, verschillend per studierichting. Ze worden aangeduid in een rode kleur met 1 sterretje (*).
Elke school heeft de vrijheid om de invulling van de uren vrij te kiezen: deze kunnen besteed worden aan bestaande vakken, maar ook aan vakoverschrijdende thema's, projecten, seminarie of nieuwe vakken. Tijdens het schooljaar 2016-2017 hebben we ervoor gezorgd dat elke richting van de derde graad 2 uur seminarie heeft binnen de vrije ruimte.


Opmerking: de lessentabellen van het vijfde en zesde jaar vertonen kleine verschillen.VIJFDE JAAR Sint-Franciscusinstituut
Vakken Grieks-Latijn Latijn-Moderne talen Latijn-Wetenschappen Latijn-Wiskunde Moderne talen-Wetenschappen
Godsdienst 2 2 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 2 1 2
Natuurwetenschappen 2 2 - - -
Biologie - - 1 1 1
Chemie - - 2 1 2
Duits 1(*) 2 - 1(*) 2
Engels 2 3 2 2 3
Esthetica 1 1 1 1 1
Frans 3 4 3 3 4
Fysica - - 2 1 2
Geschiedenis 2 2 2 2 2
Grieks 4 - - - -
Latijn 4 4 4 4 -
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4
Wiskunde 3 3 4 6 4
Project taal - 1(*) - - -
Seminarie 2(*) 2(*) 2(*) 2(*) 2(*)
Totaal 33 33 33 33 33

Voor de invulling van de 2 uren seminarie kiezen de leerlingen 2 uur extra wiskunde of 1 vak uit keuze 1 en 1 vak uit keuze 2.

Keuze seminarie - 5de jaar Sint-Franciscusinstituut
Seminarie 2 uur GL LMT LWe LWi MtWe
Wiskunde richting 3u/4u * * * - *
Wiskunde richting 6u - - - * -
Seminarie keuze 1 GL LMT LWe LWi MtWe
Spaans * * * * *
Lichamelijke opvoeding * * * * *
Fysica *
opm: aan het seminarie lichamelijke opvoeding zijn extra kosten verbonden.

Seminarie keuze 2 GL LMT LWe LWi MtWe
Biologie * * *
Economie * * * * *
Literatuur * * * * *Verduidelijking bij de seminaries 5de jaar:

 • Seminarie economie
  Wie kiest voor het seminarie economie wil zijn economische kennis uitbreiden. Aan de hand van praktische studies, enkele theoretische lessen en lezingen krijg je meer inzicht in de economische wereld. We laten je de verschillende domeinen van de bedrijfswereld ontdekken. We brengen je een aantal beginselen bij van boekhouding, kosten-batenanalyse, financiële planning, analyse van een jaarrekening…. We kijken binnen bij ondernemingen en maken samen kennis met hun strategisch beleid, beleid voor marketing, aan- en verkoop, personeel, productie… Maar we zullen je ook tonen dat er verschillende marktvormen bestaan en dat je als onderneming rekening moet houden met veel wisselwerkingen op de markt. De economische kennis toepassen op je persoonlijke leefwereld gaan we zeker niet uit de weg.
 • Seminarie Spaans
 • Lichamelijke opvoeding
 • Seminarie Meesterwerken uit de literatuur
  Wie kiest voor dit seminarie, houdt van lezen en wil leeservaringen uitwisselen met medeleerlingen. In dit vak zullen diverse schrijvers en hun werk besproken worden. Sommige namen van schrijvers zullen je bekend in de oren klinken, andere zullen helemaal nieuw zijn, maar hun werk is zeker de moeite waard om te ontdekken. Openstaan voor literatuur uit andere tijden, uit andere taalgebieden en uit andere culturen helpt je om de universele mens te ontdekken.
 • Seminarie Wetenschappen
  In het seminarie wetenschappen wordt de leerstof bijgewerkt zodat het niveau van de richting met component wetenschappen wordt bereikt. Het uitgebreid inoefenen van de geziene leerstof en het verder ontwikkelen van de praktische vaardigheden staan centraal. Ook oefensessies rond meerkeuzevragen, naar analogie van de olympiades en toelatingsexamen geneeskunde, komen aan bod.
 • Seminarie wiskunde 3u/4u
  Het seminarie wiskunde 3-4 kan gekozen worden als aanvulling voor de richtingen met 3 of 4 uur wiskunde. In dit seminarie worden in het vijfde jaar volgende onderwerpen behandeld: lineaire programmering, complexe getallen, irrationale functies, goniometrische vergelijkingen en ongelijkheden, determinanten en bespreken van stelsels. In het zesde jaar voorzien we de hierna volgende onderwerpen: inverse van een matrix, kegelsneden (grondige studie van de parabool, de ellips en de hyperbool), krommen in parametervorm, ruimtemeetkunde (punten, rechten en vlakken) en eenvoudige differentiaalvergelijkingen.
 • Seminarie wiskunde 6u
  Het seminarie wiskunde 6 kan gekozen worden als aanvulling voor de richting met 6 uur wiskunde. In het vijfde jaar bestudeer je lineaire programmering, meetkundige plaatsen (vlakke meetkunde), logica en bewijsmethoden in de wiskunde, modulorekenen, coderen en decoderen en beveiligen, reeksen. In het zesde jaar leer je over krommen in parametervorm, vectorruimten, lineaire afbeeldingen, kegelsneden (grondige studie parabool, ellips en hyperbool) en elementaire differentiaalvergelijkingen.ZESDE JAAR Sint-Franciscusinstituut
Vakken Grieks-Latijn Latijn-Moderne talen Latijn-Wetenschappen Latijn-Wiskunde Moderne talen-Wetenschappen
Godsdienst 2 2 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1
Natuurwetenschappen 2 2 - - -
Biologie - - 2 1 2
Chemie - - 2 1 2
Duits 1(*) 2 - 1(*) 2
Engels 2 3 2 2 3
Frans 3 4 3 3 4
Fysica - - 2 1 2
Geschiedenis 2 2 2 2 2
Grieks 4 - - - -
Latijn 4 4 4 4 -
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4
Wiskunde 3 3 4 6 4
Project taal - 1(*) - - -
Seminarie 2(*) 2(*) 2(*) 2(*) 2(*)
Totaal 32 32 32 32 32Voor de invulling van de 2 uren seminarie kiezen de leerlingen 2 uur extra wiskunde of 1 vak uit keuze 1 en 1 vak uit keuze 2.

Keuze seminarie - 6de jaar Sint-Franciscusinstituut
Seminarie 2 uur GL LMT LWe LWi MtWe
Wiskunde richting 3u/4u * * * - *
Wiskunde richting 6u - - - * -
Seminarie keuze 1 GL LMT LWe LWi MtWe
Literatuur * * * * *
Fysica
o.a.voorbereiding op toelatingsexamen (tand)arts
- - - * -
Spaans * * * * *
Seminarie keuze 2 GL LMT LWe LWi MtWe
Film (en fotografie) * * * * *
Chemie
o.a.voorbereiding op toelatingsexamen (tand)arts
- - - * -
Economie * * * * *Verduidelijking bij de seminaries 6de jaar:

 • Seminarie Film
  In dit seminarie bekijken we de bouwstenen van de filmtaal en bijhorende filmtechnieken. We schetsen deze beeldtaal via een theoretisch kader (de filmische en narratieve laag) waaraan steeds praktische oefeningen verbonden zijn. Aansluitend leren we op een praktijkgerichte manier meer te halen uit onze digitale fotocamera zonder hiervoor de automatische stand te gebruiken. Via uitdagende (basis)oefeningen en creatieve fototechnieken leren we mooie composities vast te leggen op beeld. Met digitale fotobewerking optimaliseren of verbeteren we deze beelden. De cursus is interactief opgebouwd en houdt rekening met de interesses van de deelnemers.
 • Seminarie Spaans
  Wie geen Spaans heeft in het vijfde jaar, kan dit seminarie volgen in het zesde jaar, op voorwaarde dat de gemiste leerstof zo snel mogelijk wordt bijgewerkt.
 • Seminarie economie
  Wie geen economie heeft in het vijfde jaar, kan dit seminarie volgen in het zesde jaar.

Terug naar boven