Lessentabellen


Eerste graad

Lessentabel 1A

Het lessenpakket van 1A bestaat uit 27 uur algemene vorming en 5 uur differentiatie.

In onze school noemen we de ‘differentiatie‘ wegwijzers. Je kan kiezen tussen 5 uur Latijn (voor het volledige schooljaar) of voor 2 wegwijzers van 4 uur in combinatie met het groei-uur. Voor de wegwijzers werken we samen met onze zusterschool Stella Matutina. Je kan 1 wegwijzer in het Sint-Franciscusinstituut volgen (Taal en Cultuur). De andere wegwijzer volg je gedurende een semester in Stella Matutina. Met de wegwijzers ontdek je je interesses om een goede keuze te maken voor een basisoptie in het 2de jaar.
Wil je meer informatie over de inhoud van de wegwijzers: klik dan hier.EERSTE LEERJAAR A Sint-Franciscusinstituut - schooljaar 2020-2021
Algemene vorming: 27 uur
Vakken 1ste leerjaar A
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Mens en samenleving 2
Frans 3
Engels 1
Nederlands 4
Wiskunde 4
Beeld 2
Techniek 2
Natuurwetenschappen 2
Aardrijkskunde 2
Totaal 27

Keuzegedeelte: 5 uur
Vakken 1ste leerjaar A
Latijn 5
STEM-wetenschappen 3 Rekentechnieken 1 *
Kooktechnieken 2 Voedingstechnieken 2 *
Maatschappij & welzijn 2 Creatief atelier 2 *
Toerisme 2 Communicatietechnieken 2 *
Taal 2 Cultuur 2 *
Totaal 5
* Alle richtingen ’wegwijzer 4’ bevatten een extra groei-uur
In het groeiuur kan je nieuwe uitdagingen aangaan voor de vakken Frans, Nederlands, wiskunde of kan je tijd nemen om deze vakken bij te werken.

Verduidelijking bij de wegwijzers:

Elke leerling van het eerste jaar kiest uit bovenstaande wegwijzers. Wil je meer informatie over de inhoud van de wegwijzers: zie supra of klik hier.


Lessentabel 2A

Het lessenpakket van het tweede leerjaar A bestaat uit 25 uur algemene vorming. Dit is voor alle leerlingen in het tweede jaar hetzelfde pakket.

Bovenop de algemene vorming kies je voor een basisoptie. In het Sint-Franciscusinstituut wordt de basisoptie ingevuld met Latijn, Grieks-Latijn en Moderne talen en wetenschappen.
Elke basisoptie kent ook enkele uren differentiatie.

TWEEDE LEERJAAR A - Sint-Franciscusinstituut - schooljaar 2020-2021
Algemene vorming: 25 uur
Vakken 2de leerjaar A
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Frans 3
Engels 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Techniek 2
Natuurwetenschappen 1
Aardrijkskunde 1
Muziek 2
Totaal 25

Basisopties: 5 uur
Klassieke talen: Latijn Grieks-Latijn
Latijn 5 4
Grieks - 3 (*)
Moderne Talen en wetenschappen (2 mogelijkheden)
2 uur talen 3 uur wetenschappen
3 uur talen 2 uur wetenschappen
* de drie uren Grieks bestaan uit 1 uur uit de basisoptie, 1 uur differentiatie en 1 extra uur

Differentiatie: 2 uur

De school kiest ervoor om in het tweede jaar 1 van de 2 lestijden differentiatie te gebruiken voor de realisatie van de doelen van het leerplan ICT.
De andere lestijd zal ingezet worden voor remediëring of verdieping (Frans, Engels, Nederlands, wiskunde), voor leren leren of voor Grieks (in de basisoptie Klassieke talen Grieks-Latijn).

Terug naar boven


Tweede graad

Het kiezen voor een studierichting in de tweede graad zal bepaald worden door de interesse en de mogelijkheden van de leerling. Alhoewel de basisvorming gelijk blijft, worden er toch andere klemtonen gelegd. Deze verschillen worden bepaald door het aantal lestijden en de vakinhoud. De keuze voor een bepaalde richting vormt ook de basis voor de oriëntatie in de derde graad.

DERDE JAAR VIERDE JAAR
Vakken Grieks-Latijn A Grieks-Latijn B Latijn
A
Latijn
B
Wetenschappen

Grieks-Latijn A Grieks-Latijn B Latijn
A
Latijn
B
Wetenschappen

Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Biologie 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
Chemie 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
Duits - - - - - 1 (1) 1 1 1
Engels 2 2 2 + 1(*) 2 + 1(*) 3 2 2 2 2 2 + 1(*)
Frans 3 3 3 3 4 3 3 3 + 1(*) 3 4
Fysica 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Grieks 4 4 - - - 4 4 - - -
Informatica - - 1 1 1 - - 1 1 1
Latijn 4 4 5 5 - 4 4 5 5 -
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Muzikale opvoeding - - - - - - - 1 1 1
Plastische opvoeding 1 - 1 1 1 - - - - -
Wiskunde 4 5 4 + 1(*) 5 5 + 1(*) 4 5 4 5 5
Complementair * * * * *
Totaal 32 32 32 32 32 32 32 + (1) 32 32 32

Verduidelijking:

 • Grieks-Latijn
  In de studierichting Grieks-Latijn krijg je 5 of 6 lestijden moderne vreemde talen (Frans, Engels, Duits).
  Wie kiest voor Grieks-Latijn A, heeft 4 lestijden wiskunde (leerweg 4).
  Wie kiest voor Grieks-Latijn B, heeft 5 lestijden wiskunde (leerweg 5).
 • Latijn
  In de studierichting Latijn krijg je 6 of 7 lestijden moderne vreemde talen (Frans, Engels, Duits).
  Wie kiest voor Latijn A, heeft in het derde jaar 5 lestijden wiskunde (4 uur + 1 ondersteuningsuur) en in het vierde jaar 4 lestijden wiskunde (leerweg 4).
  Wie kiest voor Latijn B, heeft 5 lestijden wiskunde (leerweg 5).
 • Wetenschappen In deze studierichting krijg je 6 lestijden wetenschappelijke vakken (biologie, chemie, fysica), 7 of 8 lestijden moderne vreemde talen (Frans, Engels, Duits).
  In het derde jaar heb je 6 lestijden wiskunde (5 uur + 1 ondersteuningsuur), in het vierde jaar 5 lestijden wiskunde.

Terug naar boven


Derde graad

Afhankelijk van de voorkennis, de interesse, de capaciteiten en de latere toekomstperspectieven in het hoger onderwijs zal de leerling bewust kunnen kiezen uit de verschillende aangeboden studierichtingen. Het aantal lestijden en de vakinhoud bepalen de eigenheid van deze studierichtingen.

De lessentabellen van de derde graad bestaan uit 3 delen: ze omvatten vakken die behoren tot de basisvorming (= vakken die verbonden zijn aan een ASO-richting), vakken die behoren tot het fundamentele gedeelte (= vakken die expliciet verbonden zijn aan de richting) en vakken die tot het complementaire gedeelte of de vrije ruimte behoren.

In onderstaande lessentabellen van de derde graad vindt u de uren 'vrije ruimte' terug, verschillend per studierichting. Ze worden aangeduid in een rode kleur met 1 sterretje (*).
Elke school heeft de vrijheid om de invulling van de uren te kiezen: deze kunnen besteed worden aan bestaande vakken, maar ook aan vakoverschrijdende thema's, projecten, seminarie of nieuwe vakken. Elke richting van de derde graad heeft 2 uur seminarie binnen de vrije ruimte.


Opmerking: de lessentabellen van het vijfde en zesde jaar vertonen kleine verschillen.VIJFDE JAAR Sint-Franciscusinstituut (vanaf 2020 -2021)
Vakken Grieks-Latijn Latijn-moderne talen Latijn-wetenschappen Latijn-wiskunde Moderne talen-wetenschappen A Moderne talen-wetenschappen B
Godsdienst 2 2 2 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 2 1 2 2
Natuurwetenschappen 2 2 - - - -
Biologie - - 1 1 1 1
Chemie - - 2 1 2 2
Duits 1(*) 2 - 1(*) 2 2
Engels 2 3 2 2 33
Esthetica 1 1 1 1 1-
Frans 3 4 3 3 4 3
Fysica - - 2 1 2 2
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2
Grieks 4 - - - - -
Latijn 4 4 4 4 --
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4
Wiskunde 3 3 4 6 4 6
Project taal - 1(*) - - - -
Seminarie 2(*) 2(*) 2(*) 2(*) 2(*) 2(*)
Totaal 33 33 33 33 33 33

Voor de invulling van de 2 uren seminarie kiezen de leerlingen 2 uur extra wiskunde of 1 vak uit keuze 1 en 1 vak uit keuze 2.

Keuze seminarie - 5de jaar Sint-Franciscusinstituut
Seminarie 2 uur GL LMT LWe LWi MTWe-A MTWe-B
Wiskunde richting 3u/4u * * * - * -
Wiskunde richting 6u - - - * - *
Seminarie keuze 1 GL LMT LWe LWi MTWe-A MTWe-B
Spaans * * * * * *
Lichamelijke opvoeding * * * * * *
Fysica *
opm: aan het seminarie lichamelijke opvoeding zijn extra kosten verbonden.

Seminarie keuze 2 GL LMT LWe LWi MtWe
Biologie * * * *
Economie * * * * * *
Literatuur/drama * * * * * *Verduidelijking bij de seminaries 5de jaar:

 • Seminarie Economie
  Wie kiest voor het seminarie economie wil zijn economische kennis uitbreiden. Aan de hand van praktische studies, enkele theoretische lessen en lezingen krijg je meer inzicht in de economische wereld. We laten je de verschillende domeinen van de bedrijfswereld ontdekken. We brengen je een aantal beginselen bij van boekhouding, kosten-batenanalyse, financiële planning, analyse van een jaarrekening…. We kijken binnen bij ondernemingen en maken samen kennis met hun strategisch beleid, beleid voor marketing, aan- en verkoop, personeel, productie… Maar we zullen je ook tonen dat er verschillende marktvormen bestaan en dat je als onderneming rekening moet houden met veel wisselwerkingen op de markt. De economische kennis toepassen op je persoonlijke leefwereld gaan we zeker niet uit de weg.
 • Seminarie Spaans
 • Lichamelijke opvoeding
 • Seminarie Meesterwerken uit de literatuur
  Wie kiest voor dit seminarie, houdt van lezen en wil leeservaringen uitwisselen met medeleerlingen. In dit vak zullen diverse schrijvers en hun werk besproken worden. Sommige namen van schrijvers zullen je bekend in de oren klinken, andere zullen helemaal nieuw zijn, maar hun werk is zeker de moeite waard om te ontdekken. Openstaan voor literatuur uit andere tijden, uit andere taalgebieden en uit andere culturen helpt je om de universele mens te ontdekken.
 • Seminarie Wetenschappen
  In het seminarie wetenschappen wordt de leerstof bijgewerkt zodat het niveau van de richting met component wetenschappen wordt bereikt. Het uitgebreid inoefenen van de geziene leerstof en het verder ontwikkelen van de praktische vaardigheden staan centraal. Ook oefensessies rond meerkeuzevragen, naar analogie van de olympiades en toelatingsexamen geneeskunde, komen aan bod.
 • Seminarie Wiskunde 3u/4u
  Het seminarie wiskunde 3-4 kan gekozen worden als aanvulling voor de richtingen met 3 of 4 uur wiskunde. In dit seminarie worden in het vijfde jaar volgende onderwerpen behandeld: lineaire programmering, complexe getallen, irrationale functies, goniometrische vergelijkingen en ongelijkheden, determinanten en bespreken van stelsels. In het zesde jaar voorzien we de hierna volgende onderwerpen: inverse van een matrix, kegelsneden (grondige studie van de parabool, de ellips en de hyperbool), krommen in parametervorm, ruimtemeetkunde (punten, rechten en vlakken) en eenvoudige differentiaalvergelijkingen.
 • Seminarie Wiskunde 6u
  Het seminarie wiskunde 6 kan gekozen worden als aanvulling voor de richting met 6 uur wiskunde. In het vijfde jaar bestudeer je lineaire programmering, meetkundige plaatsen (vlakke meetkunde), logica en bewijsmethoden in de wiskunde, modulorekenen, coderen en decoderen en beveiligen, reeksen. In het zesde jaar leer je over krommen in parametervorm, vectorruimten, lineaire afbeeldingen, kegelsneden (grondige studie parabool, ellips en hyperbool) en elementaire differentiaalvergelijkingen.ZESDE JAAR Sint-Franciscusinstituut
Vakken Grieks-Latijn Latijn-Moderne talen Latijn-Wetenschappen Latijn-Wiskunde Moderne talen-Wetenschappen
Godsdienst 2 2 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1
Natuurwetenschappen 2 2 - - -
Biologie - - 2 1 2
Chemie - - 2 1 2
Duits 1(*) 2 - 1(*) 2
Engels 2 3 2 2 3
Frans 3 4 3 3 4
Fysica - - 2 1 2
Geschiedenis 2 2 2 2 2
Grieks 4 - - - -
Latijn 4 4 4 4 -
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4
Wiskunde 3 3 4 6 4
Project taal - 1(*) - - -
Seminarie 2(*) 2(*) 2(*) 2(*) 2(*)
Totaal 32 32 32 32 32Voor de invulling van de 2 uren seminarie kiezen de leerlingen 2 uur extra wiskunde of 1 vak uit keuze 1 en 1 vak uit keuze 2.

Keuze seminarie - 6de jaar Sint-Franciscusinstituut
Seminarie 2 uur GL LMT LWe LWi MtWe
Wiskunde richting 3u/4u * * * - *
Wiskunde richting 6u - - - * -
Seminarie keuze 1 GL LMT LWe LWi MtWe
Literatuur * * * * *
Fysica
o.a.voorbereiding op toelatingsexamen (tand)arts
- - - * -
Spaans * * * * *
Lichamelijke opvoeding * * * * *
Seminarie keuze 2 GL LMT LWe LWi MtWe
Film (en fotografie) * * * * *
Chemie
o.a.voorbereiding op toelatingsexamen (tand)arts
- - - * -
Economie * * * * *Verduidelijking bij de seminaries 6de jaar:

 • Seminarie Film
  In dit seminarie bekijken we de bouwstenen van de filmtaal en bijhorende filmtechnieken. We schetsen deze beeldtaal via een theoretisch kader (de filmische en narratieve laag) waaraan steeds praktische oefeningen verbonden zijn. Aansluitend leren we op een praktijkgerichte manier meer te halen uit onze digitale fotocamera zonder hiervoor de automatische stand te gebruiken. Via uitdagende (basis)oefeningen en creatieve fototechnieken leren we mooie composities vast te leggen op beeld. Met digitale fotobewerking optimaliseren of verbeteren we deze beelden. De cursus is interactief opgebouwd en houdt rekening met de interesses van de deelnemers.
 • Seminarie Spaans
  Wie geen Spaans heeft in het vijfde jaar, kan dit seminarie volgen in het zesde jaar, op voorwaarde dat de gemiste leerstof zo snel mogelijk wordt bijgewerkt.
 • Seminarie Economie
  Wie geen economie heeft in het vijfde jaar, kan dit seminarie volgen in het zesde jaar.

Terug naar boven