Leerlingenbegeleiding op onze school

hulp

Leerlingenbegeleiding op onze school


Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te voorzien. De zorg voor de leerling zit verweven in de schoolcultuur en is een verantwoordelijkheid van elke leerkracht. Wij willen leerlingen kansen geven om te groeien en om hun grenzen te verleggen. We zetten extra in op feedback en reflectie om het leren van onze leerlingen te maximaliseren. Aandacht voor het welbevinden van de leerling maakt deel uit van het zorgbeleid van de school. Wanneer het welbevinden goed zit, kan de leerling zich ten volle richten op zijn leerproces.


Leerlingenbegeleiding is ... een aandachtspunt voor alle leerkrachten

Alle leerkrachten zijn betrokken bij de leerlingenbegeleiding. De klassenleraar en vakleerkrachten volgen niet alleen de leerprestaties van hun leerlingen van nabij, maar hebben ook oog voor het welbevinden van elke leerling. Elke leerkracht geeft in het begin van het schooljaar aan de leerlingen vakgebonden studietips. Voor de leerlingen van het eerste jaar is er een bundel gemaakt over ‘leren leren’.
Op geregelde tijdstippen komen vakleraren in een begeleidende klassenraad samen. Tijdens deze vergadering verstrekken zij informatie of toelichting over de studie en persoonlijke ontwikkeling van de leerling

Groene leerkracht

Elke leerling krijgt in het begin van het schooljaar de kans een "groene" leerkracht te kiezen. Dit is een volwassene op school in wie de leerling vertrouwen stelt. Met hun "groene" leerkracht kunnen de leerlingen spreken over alles wat hen bezighoudt, zowel positieve als negatieve zaken. Hij/zij zal naar de leerling luisteren, hem raad geven en helpen of doorverwijzen bij problemen.

Terug naar boven


Zorgcoördinatoren

DIndien je denkt dat je klassenleraar of vakleerkracht je niet kan helpen, kan je terecht bij één van de zorgcoördinatoren. Deze persoon luistert naar je studie- en/of persoonlijke problemen en probeert samen met jou naar een oplossing te zoeken. Indien nodig, verwijst hij/zij je door naar externe hulpverleners.
Tijdens de middagpauze zijn de zorgcoördinatoren beschikbaar voor de leerlingen. Je kan op eigen initiatief een afspraak maken met één van hen. Je kan ook door een leerkracht of de directie naar een zorgcoördinator doorverwezen worden.

Terug naar boven


CLB

De school werkt samen met het Vrij CLB Zuid-Oost-Vlaanderen, regio Zottegem-Brakel. Op geregelde tijdstippen vergaderen de zorgcoördinatoren met de CLB-medewerker en de pedagogisch directeur. De vragen van de school naar ondersteuning worden met de contactpersoon van het CLB besproken. Waar nodig, wordt begeleiding opgestart door het CLB.

Terug naar boven


Remediëring

Toetsen en proefwerken worden klassikaal en/of individueel met leerlingen besproken. Verschillende leerkrachten geven tijdens de middagpauze op vrijwillige basis extra uitleg aan leerlingen die moeilijkheden hebben met het verwerken van bepaalde leerstofonderdelen. Leerlingen kunnen ook op eigen initiatief een afspraak maken met een leerkracht voor extra uitleg.
Bij de leerkracht Nederlands van het eerste jaar kunnen de leerlingen terecht voor extra spellingsoefeningen. In september maken alle leerlingen uit het eerste jaar een spellingtoets. Leerlingen die zwak scoren worden uitgenodigd op oefensessies tussen de middag om zo hun spellingvaardigheid te verbeteren.
Op het leerplatform van de school vinden de leerlingen oefeningen, powerpoints, samenvattingen, correctiesleutels bij verschillende vakken.
De klassenraad kan een leerling verplichten de schriftelijke voorbereiding van toetsen in te dienen of te werken met een studieschrift/kladschrift, met de bedoeling na te gaan hoe de leerling studeert. In een aantal gevallen wordt een studiecontract opgesteld.

Schoolloopbaanbegeleiding

In het 1ste, 2de, 4de en 6de jaar worden de leerlingen door de school en het CLB begeleid in hun studiekeuze. Er worden infosessies georganiseerd voor leerlingen en voor ouders. Leerlingen van het 1e, 2e en 4e jaar vullen na de infosessie een studiekeuzeformulier in dat op de klassenraad besproken wordt.

Terug naar boven


Leerlingencontacten

Tijdens een leerlingencontact zal de klassenleraar met elke leerling afzonderlijk de studieresultaten bespreken en het welbevinden in de klas/op school. We plannen een leerlingencontact in het eerste semester en een leerlingencontact in het tweede semester over de studiekeuze voor het volgende schooljaar.

Terug naar boven


Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften worden begeleidende maatregelen uitgewerkt in overleg met leerling, ouders, CLB.

Terug naar boven