Kras alias scholierenparlement

kras

Wat?


Enthousiaste leerlingen uit het vijfde en zesde jaar (meestal een 20tal leerlingen) zetelen gedurende het schooljaar in het scholierenparlement. Het initiatief gaat uit van Globelink, een jeugddienst die samen met jongeren naar mogelijkheden zoekt om hun mening over de duurzame wereld hoorbaar en zichtbaar te maken. Het scholierenparlement oftewel Kras is een simulatiespel (rollenspel), waarin men zich gedurende het ganse jaar inleeft in een bepaalde rol en vanuit die rol de behandelde problematiek bespreekt. Samen met jongeren uit de scholengemeenschap, bogen onze parlementsleden zich reeds gedurende vele schooljaren over allerhande zeer uiteenlopende thema's.

'Spelenderwijs' maken de deelnemers zich allerhande attitudes, vaardigheden en kennis eigen die aansluiten bij de vakoverschrijdende eindtermen (VOET).
Discussietechnieken, anticiperen op argumenten, opzoeken en analyseren van ingewonnen informatie (onderzoekscompetenties), het zich leren inleven in standpunten van anderen, een genuanceerde houding leren aannemen, een eigen mening leren vormen/verwoorden/bijschaven, ... zijn slechts enkele doelstellingen die we met dit ervaringsgericht rollenspel trachten te bekomen.

Dit schooljaar (2022-2023) debatteren we over het boeiende thema 'IDENTITEIT' alias Zijn sommigen meer gelijk dan anderen?.


Foto's over deze bijeenkomsten vind je terug bij reportages .

UIt de oude doos: thema van dit schooljaar 2018-2019


’Macht’. Who’s Got The Power?!
Macht. Het vermogen om iets te (laten) doen zoals jij het wilt. Hoe meer je iets gedaan krijgt van anderen, hoe meer macht je hebt. Het is een begrip dat tot de verbeelding spreekt.
Kras focust specifiek op de macht van drie verschillende spelers: de overheid, de bedrijven en de burgers. Hoe hun machtsrelatie in elkaar steekt onderling maar ook tussen elkaar. Hoe vergaar je macht? Hoe ga je er mee om? Hoe zou de macht verdeeld moeten zijn? Onder welke factoren veranderen machtsrelaties?
In onze krasdebatten is dan ook volgende quote heel belangrijk:
’Great minds discuss ideas.
Average minds discuss events.
Small minds discuss people.’

krasgroep
rolOnze rollen
rol
rol
rol

Terug naar boven