Inschrijving algemeen

zicht op gebouw

Het zoeken naar een school waarvan je verwacht dat de visie en de studiemogelijkheden perfect aansluiten bij de opvoeding die je voor je kind wenst, gaat gepaard met heel wat vragen.
Jongeren tussen 11 en 18 opvoeden doe je tegenwoordig als ouder niet meer alleen.
We bieden jullie een ASO-school met een gemengd externaat en internaat.

Terug naar boven