Inschrijvingsdocumenten

De inschrijving is definitief wanneer u het pedagogisch project en het schoolreglement voor akkoord ondertekend hebt en de hierna vermelde documenten overgemaakt hebt aan het secretariaat van de school.

Mogen wij vragen op woensdag 1 juli 2020 volgende documenten binnen te brengen:

korps

Documenten voor de eerstejaars

Terug naar boven


Documenten voor de instromers


Terug naar boven