Leren leren

De infoavond 'leren leren' ging door op 22 oktober 2019.

Alle ouders van leerlingen van onze school en Stella Matutina waren uitgenodigd. De gastspreker Johan Claes wist er een boeiende avond van te maken. Een van de aanwezige ouders schreef een verslag van deze avond: verslag