Kraszitting maart

of de voorbereiding van de lokale slotzitting.

Opdat we op de lokale slotzitting vragen moeten stellen aan lokale politici, willen we zo goed mogelijk voorbereid zijn. We laten ons graag helpen door experten.
Vrijdagavond 29 maart mochten we experten ontvangen uit de financiële wereld, de overheid, het bedrijfsleven en de vakbondswerking. We vroegen hen wat ’macht ’ in hun sector inhoudt en hoe zij dit ervaren als leidinggevenden. De nieuwe inzichten en visies waren zo interessant dat het uiteindelijke doel soms wel wat werd vergeten. In kleine groepjes werd er gediscussieerd. Onze krassers bleven maar vragen stellen en luisterden geboeid naar de experten. Zoals altijd hadden we te weinig tijd om het programma af te werken.
Via deze weg willen we de experten nogmaals danken voor hun interesse en engagement. We appreciëren dit enorm!

kras2019
kras2019
kras2019
kras2019
kras2019
kras2019
kras2019
kras2019
kras2019
kras2019
kras2019
kras2019
kras2019
kras2019
kras2019
kras2019
kras2019
kras2019