Verkiezingen

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen,

staken de vakwerkgroepen geschiedenis en godsdienst de koppen bij elkaar. Waarom geen verkiezingen houden op school? Hoe, wie, welke thema’s, doelstellingen, …
Er werd een tijd gesleuteld aan het concept. September werd de info-maand. In de gang werd op panelen allerhande informatie verschaft over de werking van een democratie, onze staatsstructuur, verkiezingen in het algemeen, enz. In de maand oktober werd in alle graden tijdens de lessen geschiedenis een project rond de verkiezingen uitgewerkt. In de ene graad werd dit al uitgebreider dan in de andere graad besproken. Hierbij konden we ook rekenen op de collega’s Nederlands.
De campagne ging van start na de doorlichting. Vijfdejaars stelden concrete ideeën voor om het schoolleven ’aangenamer’te maken. De verschillende partijen (= vijfdejaars) zetten hun beste beentje voor: ze namen het woord bij het wekelijks micro-moment, ze voerden een openbaar debat, … Achter de schermen werd intussen alles voorbereid om de verkiezingsdag in goede banen te leiden. Zesdejaars kregen instructies om als voorzitter, bijzitters, tellers, … te fungeren. De oproepbrieven werden uitgedeeld.
De tweede week van november was het dan zover. Iedereen, leerlingen, leerkrachten, opvoedend en onderhoudend personeel, droeg zijn ’stem’ bij.
En dan was het afwachten naar het resultaat. Met het systeem imperiali in het achterhoofd werd uiteindelijk de winnaar van de verkiezingen aangeduid: WOV. Deze partij krijgt nu de taak te onderhandelen met de directie.

verkiezingen verkiezingen
verkiezingen verkiezingen
verkiezingen verkiezingen
verkiezingen verkiezingen
verkiezingen verkiezingen
verkiezingen verkiezingen
verkiezingen verkiezingen
verkiezingen verkiezingen
verkiezingen verkiezingen
verkiezingen verkiezingen
verkiezingen verkiezingen
verkiezingen verkiezingen
verkiezingen verkiezingen
verkiezingen verkiezingen
verkiezingen verkiezingen
verkiezingen verkiezingen
verkiezingen verkiezingen
verkiezingen verkiezingen