ICT


ICT in de eerste graad

We willen de eindtermen en ontwikkelingsdoelen ICT-eerste graad en de VOET ICT-eerste graad zo goed en efficiënt mogelijk gerealiseerd zien zonder hierbij de leerlingen en leerkrachten te belasten met extra taken. Daarom opteren we voor een volledige integratie van ICT binnen de vakken van de eerste graad. Het bijbengen van de basisvaardigheden en het bijsturen van de bestaande kennis gebeuren via kleine opdrachten op school en/of thuis.
De ICT-coördinator van de eerste graad neemt bij het begin van het schooljaar een ICT-DIA (aangereikt door het VVKSO) af bij de leerlingen van de eerste graad. Op basis van de resultaten van de ICT-DIA kunnen maatregelingen genomen worden op klas-en schoolniveau zodat alle leerlingen op het einde van de eerste graad de doelstellingen van het raamplan ICT bereiken.

Terug naar boven


ICT op school

De basisvaardigheden aangeleerd in de eerste graad worden verder ontwikkeld in de tweede graad via de lessen informatica en in opdrachten van andere vakken.

Terug naar boven


ICT