Privacybeleid

Gebruik van de schoolsite

Je kunt de schoolsite van het Sint-Franciscusinstituut vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie, activiteiten, enz.. De webmaster besteedt veel aandacht en zorg aan deze schoolsite en streeft ernaar om de site zo actueel mogelijk te houden en de juiste informatie te verschaffen.
De webmaster is evenwel niet verantwoordelijk voor foutieve informatie die de site zou bevatten. Indien je onjuistheden vaststelt, gelieve contact op te nemen met de sitebeheerder. De webmaster zal de fout zo snel mogelijk corrigeren.

Het digitale leerplatform is enkel toegankelijk voor leerlingen van en leerkrachten van onze school.
Zij dienen zich aan de afspraken te houden die verbonden zijn aan dit leerplatform (zie schoolreglement).

Eigendomsrechten

Je kunt zoals hierboven reeds vermeld, de site vrij raadplegen. Overeenkomstig de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en aanverwante rechten, dien je wanneer je informatie zou downloaden voor persoonlijk gebruik, steeds de bron te vermelden.
Voor het downloaden en gebruik van media-informatie (geluid, beeld (foto's!!), software,..) is ALTIJD voorafgaande toestemming vereist. Contacteer hiervoor de webmaster.

Bescherming van de persoonsgegevens

Door het schoolreglement te ondertekenen, geven de ouders van onze leerlingen toestemming om spontane foto's en sfeerbeelden te maken en te publiceren. Voor gerichte foto's heeft de school volgens de privacywet de expliciete toestemming van de ouders nodig. Deze toestemming wordt bij het begin van het schooljaar gevraagd aan de ouders en de leerlingen.
Er wordt steeds getracht foto's en artikels zo snel mogelijk te laten aansluiten bij een gebeurtenis; tevens wordt er veel aandacht besteed aan de keuze van het gepubliceerde materiaal met betrekking tot objectiviteit en met respect voor de gangbare normen van goede smaak en om niemand persoonlijk te krenken.
Indien je ondanks alle voorzorgen en voorafgaande toestemming toch verkiest dat uw naam, foto of andere persoonlijke gegevens verwijderd of aangepast worden, dan volstaat een mailtje naar de webmaster; de gewraakte gegevens worden dan verwijderd of aangepast. De correspondentie hierover wordt in geen geval openbaar gemaakt.
Voor alle andere reacties kan je terecht op het e-mailadres van de school.

Terug naar boven