Kras alias scholierenparlement

kras

Wat?


Enthousiaste leerlingen uit het vijfde en zesde jaar (meestal een 20tal leerlingen) zetelen gedurende het schooljaar in het scholierenparlement. Het initiatief gaat uit van Globelink, een jeugddienst die samen met jongeren naar mogelijkheden zoekt om hun mening over de duurzame wereld hoorbaar en zichtbaar te maken. Het scholierenparlement oftewel Kras is een simulatiespel (rollenspel), waarin men zich gedurende het ganse jaar inleeft in een bepaalde rol en vanuit die rol de behandelde problematiek bespreekt. Samen met jongeren uit de scholengemeenschap, bogen onze parlementsleden zich reeds gedurende vele schooljaren over allerhande zeer uiteenlopende thema's.

'Spelenderwijs' maken de deelnemers zich allerhande attitudes, vaardigheden en kennis eigen die aansluiten bij de vakoverschrijdende eindtermen (VOET).
Discussietechnieken, anticiperen op argumenten, opzoeken en analyseren van ingewonnen informatie (onderzoekscompetenties), het zich leren inleven in standpunten van anderen, een genuanceerde houding leren aannemen, een eigen mening leren vormen/verwoorden/bijschaven, ... zijn slechts enkele doelstellingen die we met dit ervaringsgericht rollenspel trachten te bekomen.

Foto's over deze bijeenkomsten vind je terug bij reportages .

Voorstelling van het thema van dit schooljaar 2017-2018


’Migratie’. People on the move!
Een ’vluchtelingencrisis’ of een ’verhoogde aankomst van vluchtelingen en migranten’? Het is zoals je het bekijkt. Migratie is voor sommigen een onvermijdelijk onderdeel van maatschappelijke veranderings- en globaliseringsprocessen. Toch wordt migratie in vele bestemmingslanden als een vervelend fenomeen gezien dat bestreden of in het beste geval beheerd moet worden.
Onze krassers bekijken de oorzaken en de gevolgen, de route onderweg met al zijn hindernissen. En eenmaal aangekomen in het land: wat dan?
PEOPLE ON THE MOVE. Een reis rond de wereld! Letterlijk!

lokaleslotzitting2018
lokaleslotzitting2018Onze rollen

Terug naar boven