Rode Neuzen Dag

Verkoop cuberdons ten voordele van Rode Neuzen Dag 2018.

Je herinnert je wellicht nog de Rode Neuzen Dag van eind 2016, een groots opgezette geldinzamelingsactie in Vlaanderen met als doel meer psychologische hulp te bieden aan jongeren en het taboe rond psychische problemen te doorbreken. Met de opbrengst ervan werden toen vijf r ode Neuzen Dag-huizen opgericht: een fysieke plek in elke provincie waar jongeren gemakkelijk binnen en buiten kunnen wandelen voor ontspanning, maar ook voor snelle en professionele hulp.
Omdat de nood rond deze thematiek enorm hoog blijft, organiseerde onze school in aanloop naar de apotheosedag van eind 2018 een v erkoop van Gentse Rode Neuzen. Je kent ze wel, de overheerlijke kegelvormige cuberdons, erkend als traditioneel Vlaams streekproduct. Dat dit initiatief op heel wat bijval kon rekenen, mocht blijken uit het aantal verkochte doosjes. Maar liefst 465 stuks gingen de deur uit, goed voor een opbrengst van 651 euro. Dank aan allen die deze actie gesteund hebben.

rode neuzen 2018 rodeneuzendag