Lokale kraszitting

Vrijdag 16 maart hadden onze krassers een ontmoeting met de lokale politici.

Aanvankelijk zag de opkomst van deze ’prominente dames en heren ’ er eerder magertjes uit. Uiteindelijk zorgden de meeste lokale partijen voor een afgevaardigde. Het werd ons snel duidelijk dat er met ongelijke wapens werd gestreden: beginnende politici namen het op tegen meer ervaren collega’s. Hoe dan ook, de discussie bleef hoffelijk en er werd met de jongeren gedebatteerd. En hiervoor deden we het. Er werden drie parlementaire vragen gesteld waarbij het inclusie-verhaal steeds naar de voorgrond werd geschoven. We hoorden dat er reeds heel wat gedaan werd voor de integratie van migranten in de stad. Eigenaardig dat onze jongeren er nooit van gehoord hadden. Wordt er wel gericht gecommuniceerd naar jongeren toe? Voorstellen waarbij enige participatie (financieel, informatief, regelgevend, tegemoetkomend, …) van de lokale en nationale overheid werd gevraagd, werden afgeblokt. De bal werd teruggekaatst naar scholen, jeugdverenigingen, ’betreffende’ sectoren ( zoals interimkantoren, enz) en de nieuwkomers zelf. Dat er bij deze laatsten ook goed maatschappelijk geïntegreerde mensen zijn die dagelijks problemen ondervinden om volwaardig te kunnen participeren aan deze maatschappij, leken de aanwezige politici niet te willen begrijpen.
We geven toe: een pasklare oplossing is er niet door de complexiteit van het onderwerp.

lokaleslotzitting2018 lokaleslotzitting2018
lokaleslotzitting2018V lokaleslotzitting2018
lokaleslotzitting2018 lokaleslotzitting2018
lokaleslotzitting2018 lokaleslotzitting2018
lokaleslotzitting2018 lokaleslotzitting2018
lokaleslotzitting2018 lokaleslotzitting2018
lokaleslotzitting2018 lokaleslotzitting2018
lokaleslotzitting2018 lokaleslotzitting2018
lokaleslotzitting2018 lokaleslotzitting2018
lokaleslotzitting2018 lokaleslotzitting2018
lokaleslotzitting2018 lokaleslotzitting2018