Plenum XL 2017

of de slotvergadering van Kras te Brussel (05 mei 2017)

Vrijdag 05 mei was het opnieuw hoogdag voor alle krasgroepen: Plenum XL (2017) in Brussel.
Onze SFO-krasgroep was echter gehalveerd: de vijfdejaars zaten in Duitsland en twee begeleiders hadden een andere opdracht. Maar de sfeer zat er duidelijk in. Samen met de andere krassers van Zuid-Oost-Vlaanderen spoorden ze naar Brussel voor deze top- en feestdag want KRAS of het scholierenparlement, vierde haar 40-jarig bestaan. In de voormiddag werden de krassers verwacht in hun commissies om moties te schrijven rond een gekozen deelthema. De lunch ging zoals vanouds door in het Warandepark. In de namiddag gonsde het opnieuw van de bedrijvigheid. Rond 16 uur werden in de Kamer, Senaat en het Vlaamse Parlement de verschillende moties in het plenum voorgesteld en gestemd. En het mag gezegd worden: liefst twee krassers van onze school behaalden de ministerzetel om de moties voor te stellen! Hoe ze dit deden? Oordeel zelf en kijk naar de video onderaan de fotoreportage.

De vier krasbegeleiders kijken zeer tevreden terug op het afgelopen krasjaar. Ze zijn dan ook trots op hun 26 gemotiveerde krassers die bijna elke vrijdagmiddag tijdens de pauze vergaderden over moeilijke onderwerpen, die hun standpunten trachtten in te nemen en opzoekingswerk verrichtten voor de plaatselijke zittingen. Deze zittingen waren dan ook zeer sterk uitgebouwd en de discussies waren van hoog niveau (dankzij gemotiveerde achtergronden). Dit alles na schooltijd realiseren, vraagt ongemerkte inzet gedurende het ganse schooljaar. Jules en Leah vooraan in het plenum van het Vlaamse Parlement een motie zien en horen voorstellen, is voor de begeleiders een enorme kers op de taart.

Geruisloos werd een punt gezet achter het krasjaar; bij deze willen de begeleiders de SFO-krassers een dikke pluim geven voor hun inzet gedurende het ganse schooljaar. Tot volgend jaar!

slotkras
In een commissie.
slotkras
slotkras slotkras
.
slotkras
slotkras
slotkras slotkras
slotkras
slotkras
slotkras
slotkras
slotkras
slotkras
slotkras
Schrijven van een betoog.
slotkras
slotkras
slotkras
slotkras
Iedereen wordt aan het werk gezet; begeleiders fungeren als commissievoorzitter.
slotkras
slotkras
slotkras
slotkras
slotkras
slotkras
slotkras
slotkras
slotkras
Krassers van het zesde jaar en 3 begeleiders.


Tot slot laten we enkele krassers aan het woord:

’Mijn interesse in de politiek is toegenomen door deel te nemen aan KRAS tijdens de voorbije 2 jaar. Ik kan dan ook de jongere generatie aanraden om steeds deel te nemen aan deze buitenschoolse activiteit. Dus aarzel niet en schrijf je vooral in! ’ (Jens)

’De derde zitting in de rol was veelbesproken. P2P, een groep van onze school, kreeg de opdracht de motie te schrijven. Het resultaat van vele middagen werk mocht er zijn. Een rots van een motie die veel reacties uitlokte.(…) De gezelligheid en sfeer tijdens en na elke zitting is toch één van de zaken die me het meeste zal bijblijven. (…) De lokale slotzitting met politici uit de streek vond ik een echte topper! (…) Al deze leuke momenten waren nooit mogelijk geweest zonder de begeleidende leerkrachten. Dankzij jullie konden we steeds met een goed gevulde maag naar de zitting en waren we steeds goed voorbereid. Kras heeft een plaatsje in mijn hart! ’ (Sander)

’ (over de lokale slotzitting). Ik heb veel kunnen leren over de verschillende standpunten en ook over de manier hoe politici te werk gaan : het ontwijken van vragen, over ander zaken praten, bepaalde aspecten uit de lokale geschiedenis oprakelen, …’ (Tomas)

’Ik heb veel bijgeleerd. Ik heb zowel nieuwe informatie verworven als competenties geoefend. Hiermee bedoel ik dan het opzoeken van informatie, het kritisch bekijken van voorstellen en het verdedigen van een voorstel. ’ (Morgan)

’Een zeer interessante en leerrijke ervaring. Het rollenspel was net zoals vorig jaar zeer leuk. Het hoogtepunt blijft de lokale slotzitting. Het is een unieke kans om de mening van verschillende politici te horen over een concreet, zelfgekozen onderwerp. ’ (Niels)

’ (…)Ik kan concluderen dat ik geen moment spijt gehad heb van mijn deelname aan dit Krasjaar en dat ik het ontzettend jammer vind dat het mijn laatste jaar was. Ik wens iedereen die volgend jaar nog deelneemt heel veel plezier en may the force be with you. ’ (Leah)