Bijenteelt

Een uiteenzetting over de bijenteelt voor het derde jaar.

Woensdag 08 maart. Een verslag van de leerkracht en leerlingen:

Naar aanleiding van het thema landbouw in de lessen aardrijkskunde van het derde jaar kwam mevrouw Lina De Smet, de moeder van een van onze leerlingen, een voordracht geven. Ze sprak over haar onderzoek naar de invloed van landschapsfragmentatie, urbanisatie, pesticidegebruik, telecomtowers, fijn stof, de Varroa-mijt, enz. op de wintersterfte bij bijen. Ook de biologie van het insect op zich samen met zijn levenscyclus en de levenscyclus van de mijt kwamen aan bod. Enkele reacties van leerlingen.
Ik vond de voordracht over de bijenteelt heel leerrijk. De mevrouw wist zeer goed waarover ze het had en ze kon de informatie duidelijk en overtuigend overbrengen.
Ik vond het interessant om te horen waarom bijen zo belangrijk zijn voor ons. Nu weet ik veel meer over hun levenswijze en nut. Dat de koningin de laatste tijd vaak maar twee jaar overleeft, blijft me zeker bij.
Het was fascinerend om te zien hoe bijen leven. Ik was vooral geschrokken van het feit dat er 50 000 bijen in een kolonie kunnen leven. Dat de koningin 2000 eitjes per dag kan leggen, wist ik ook nog niet. Ik onthoud zeker dat de werksters voortkomen uit onbevruchte eitjes en dat solitaire bijen niet steken. Sommige bijensoorten zijn heel vredelievend, terwijl andere soorten juist zeer moordzuchtig zijn. De interactie tussen de spreker en het publiek was motiverend. Het stemmen met de gsm door het gebruik van Mentimeter vond ik heel leuk.

bijen bijen
bijen bijen
bijen